Presentatie voortgang, tijdens bijeenkomst vrijwilligers


Op 18 december is een bijeenkomst gehouden voor alle betrokkenen bij de organisatie van het jubileumfeest. Tijdens deze bijeenkomst heeft voorzitter Luud Mesters een presentatie gegeven over de voortgang van de voorbereidingen van het jubileum. Dezelfde presentatie zal beknopt verteld worden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden wordt op 1 januari 2019 van 12 uur tot 13.30 uur 'ién de Bleuj' aan het kerkplein in Gronsveld.

400 jaar schutterij Gronsveld